giua

Sản phẩm bán chạy

Sen sấy (ăn liền)
Giá: 190.000
Đơn vị tính: Túi 500g
 
Hạt Sen tươi (Đặc sản Huế)
Giá: 85.000
Đơn vị tính: Túi 500g
 
Chân giò Lẩu xuẩy
Giá: 210.000
Đơn vị tính: Chiếc
 
Nem chua rán
Giá: 55.000
Đơn vị tính: Túi 15c
Cá Thu một nắng (Hạ Long)
Giá: 27.000
Đơn vị tính: 100g
 
Thịt chưng mắm Tép
Giá: 28.000
Đơn vị tính: 100g
 
Khoai môn Lệ Phố
Giá: 55.000
Đơn vị tính: Túi 12c
 
Giò Gà (đặc biệt)
Giá: 22.000
Đơn vị tính: 100g
Thịt Bò khô (sợi)
Giá: 50.000
Đơn vị tính: 100g
 
Chả Cốm
Giá: 18.000
Đơn vị tính: 100g
 
Chả Dê (Ninh Bình)
Giá: 20.000
Đơn vị tính: 100g
 
Cá Lóc khô *An Giang
Giá: 150.000
Đơn vị tính: Túi 500g