mh

Sản phẩm bán chạy

Thịt Bò khô (sợi)
Giá: 55.000
Đơn vị tính: 100g
 
Chả Dê (Ninh Bình)
Giá: 20.000
Đơn vị tính: 100g
 
Sen sấy (ăn liền)
Giá: 190.000
Đơn vị tính: Túi 500g
 
Hạt Dưa không phẩm màu (Nha Trang)
Giá: 90.000
Đơn vị tính: Túi 500g
Khoai môn Lệ Phố
Giá: 60.000
Đơn vị tính: Túi 12c
 
Gân thăn gác bếp.
Giá: 46.000
Đơn vị tính: 100g
 
Chân giò Lẩu xuẩy
Giá: 220.000
Đơn vị tính: Chiếc
 
Gà muối Jambon (rút xương)
Giá: 38.000
Đơn vị tính: 100g
Gà muối xông khói
Giá: 29.000
Đơn vị tính: 100g
 
Bò một nắng *Phú Yên.
Giá: 285.000
Đơn vị tính: Túi 500g
 
Giò Gà (đặc biệt)
Giá: 22.000
Đơn vị tính: 100g
 
Chân giò muối *Xông khói
Giá: 24.000
Đơn vị tính: 100g
Lườn Ngỗng xông khói.
Giá: 31.000
Đơn vị tính: 100g
 
Giò Bê hấp (hay Giò Me)
Giá: 22.000
Đơn vị tính: 100g
 
Chân giò muối *Nụ mị
Giá: 35.000
Đơn vị tính: 100g
 
Bắp Bò muối
Giá: 48.000
Đơn vị tính: 100g
Lạp xưởng tươi gác bếp
Giá: 32.000
Đơn vị tính: 100g
 
Lợn Mường gác bếp.
Giá: 50.000
Đơn vị tính: 100g
 
Trâu gác bếp
Giá: 75.000
Đơn vị tính: 100g
 
Nem chua *ĐB
Giá: 35.000
Đơn vị tính: Quả 200g