mh

Sản phẩm bán chạy

Heo một nắng ĐB *Phú Yên
Giá: 170.000
Đơn vị tính: Túi 500g
 
Mực Dẻo *ĐB (Nha Trang)
Giá: 70.000
Đơn vị tính: 100g
 
Chả Mực giã tay Hạ Long
Giá: 36.000
Đơn vị tính: 100g
 
Chân giò muối *Xông khói
Giá: 23.000
Đơn vị tính: 100g
Bò một nắng *Phú Yên.
Giá: 285.000
Đơn vị tính: Túi 500g
 
Lườn Ngỗng xông khói.
Giá: 30.000
Đơn vị tính: 100g
 
Giò Bê hấp (hay Giò Me)
Giá: 22.000
Đơn vị tính: 100g
 
Chân giò muối *Nụ mị
Giá: 35.000
Đơn vị tính: 100g
Bắp Bò muối
Giá: 48.000
Đơn vị tính: 100g
 
Lạp xưởng tươi gác bếp
Giá: 32.000
Đơn vị tính: 100g
 
Gân thăn gác bếp.
Giá: 46.000
Đơn vị tính: 100g
 
Lợn Mường gác bếp.
Giá: 50.000
Đơn vị tính: 100g