giua

Sản phẩm bán chạy

Trâu gác bếp
Giá: 75.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Lợn Mường gác bếp.
Giá: 50.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Gân thăn gác bếp.
Giá: 46.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Lạp xưởng tươi gác bếp
Giá: 32.000 VND
Đơn vị tính: 100g
Bắp Bò muối
Giá: 48.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Chân giò muối *Nụ mị
Giá: 32.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Giò Bê hấp (hay Giò Me)
Giá: 22.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Lườn Ngỗng xông khói.
Giá: 30.000 VND
Đơn vị tính: 100g
Bò một nắng *Phú Yên.
Giá: 285.000 VND
Đơn vị tính: Túi 500g
 
Heo một nắng ĐB *Phú Yên
Giá: 170.000 VND
Đơn vị tính: Túi 500g
 
Chân giò muối *Xông khói
Giá: 23.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Nem chua *ĐB
Giá: 35.000 VND
Đơn vị tính: Quả 200g
Chả Mực giã tay Hạ Long
Giá: 36.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Mực Dẻo *ĐB (Nha Trang)
Giá: 75.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Mực tươi một nắng *ĐB
Giá: 70.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Mực khô một nắng.
Giá: 78.000 VND
Đơn vị tính: 100g
Tôm nõn khô *ĐB
Giá: 130.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Thịt Cua Ghẹ (gỡ sẵn)
Giá: 40.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Mực tươi một nắng
Giá: 40.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Cá Lóc khô *An Giang
Giá: 150.000 VND
Đơn vị tính: Túi 500g
Chả Dê (Ninh Bình)
Giá: 20.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Chả Cốm
Giá: 18.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Giò Gà (đặc biệt)
Giá: 22.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Cá Thu một nắng (Hạ Long)
Giá: 27.000 VND
Đơn vị tính: 100g
Thịt Bò khô (sợi)
Giá: 50.000 VND
Đơn vị tính: 100g
 
Khoai môn Lệ Phố
Giá: 55.000 VND
Đơn vị tính: Túi 12c
 
Chân giò Lẩu xuẩy
Giá: 210.000 VND
Đơn vị tính: Chiếc
 
Thịt chưng mắm Tép
Giá: 28.000 VND
Đơn vị tính: 100g