-8% tom mot nang tom tam nang

Tôm một nắng (Tôm tắm nắng)

120,000₫
Giá gốc: 130,000₫
Giảm: 10,000₫ (-8%)
ĐVT: Đơn giá/túi 200g.