-7% man deo

Mận Dẻo

140,000₫
Giá gốc: 150,000₫
Giảm: 10,000₫ (-7%)

Liên hệ với chúng tôi: 024.22001455 - 0903412468 
Nhận Giao hàng tới ĐC theo yêu cầu.

Mận Dẻo gì mà đen thui

Chưa ăn chưa biết thế nào

Ăn rồi mới biết là ngon dư này

Ăn một rồi lại ăn hai

Ăn ba, ăn bốn...hết vèo mới hay