Mắm Tép nguyên chất (Bắc)

65,000₫
Lưu ý: Trước khi mở nắp không nên lắc chai. Mở nắp từ từ trước rồi mới lắc nhẹ để tránh tạo hơi trong chai.