Cơ Trai

38,000₫
ĐVT: đơn giá/100g (có túi đóng 200g & 500g - hút chân không)