-11% co trai

Cơ Trai

32,000₫
Giá gốc: 36,000₫
Giảm: 4,000₫ (-11%)
ĐVT: đơn giá/100g (có túi đóng 200g & 500g - hút chân không)