Mắm Cá Lóc

Mắm Cá Lóc

ĐVT: Đơn giá/hộp 500g.
Giá cũ : 90.000 đ
: 80.000

Món ăn tương tự

Xoài chua ngọt
Giá: 25.000
Đơn vị tính: túi
 
Mắm Tôm (Thanh Hóa)
Giá: 25.000
Đơn vị tính: chai
 
Mắm Tép nguyên chất (Bắc)
Giá: 60.000
Đơn vị tính: chai
 
Mắm Cáy (Hải Dương)
Giá: 50.000
Đơn vị tính: chai
Tương (Bần)
Giá: 20.000
Đơn vị tính: chai
 
Tương Ớt nguyên chất (đặc biệt)
Giá: 30.000
Đơn vị tính: chai
 
Măng Ớt (Lạng Sơn)
Giá: 35.000
Đơn vị tính: hộp
 
Mắm Nêm đặc biệt (Huế)
Giá: 25.000
Đơn vị tính: chai
Cà pháo dầm (Huế)
Giá: 35.000
Đơn vị tính: hộp
 
Mắm Ruốc đặc biệt (Huế).
Giá: 35.000
Đơn vị tính: hộp
 
Tôm chua (Cori)
Giá: 65.000
Đơn vị tính: hộp
 
Mắm Ruốc Huế *ĐB (Cô Ri)
Giá: 55.000
Đơn vị tính: hộp
Tôm chua (loại ngon)
Giá: 50.000
Đơn vị tính: hộp
 
Tôm chua (Trọng Tín)
Giá: 105.000
Đơn vị tính: hộp
 
Cà pháo dầm (Tấn Lộc)
Giá: 30.000
Đơn vị tính: hộp
 
 Mắm Cá Rò
Giá: 35.000
Đơn vị tính: hộp
Mắm Cá Linh
Giá: 45.000
Đơn vị tính: hộp
 
Mắm Cá Sặc
Giá: 45.000
Đơn vị tính: hộp
 
Mắm Cá Lóc * File
Giá: 90.000
Đơn vị tính: hộp